Rodzaje cech probierczych

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez urząd probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań.

Istnieją następujące rodzaje cech probierczych:

 • podstawowa;
 • dodatkowa;
 • pomocnicza;
 • główna.

Cecha probiercza podstawowa wskazuje rodzaj metalu szlachetnego i jego próbę, przy czym cechy podstawowe dla wyrobów ze stopu złota wskazują próbę cyframi:

 • 1 – dla próby 0,960;
 • 2 – dla próby 0,750;
 • 3 – dla próby 0,585;
 • 4 – dla próby 0,500;
 • 5 – dla próby 0,375;
 • 6 – dla próby 0,333.

Cecha probiercza dodatkowa określa rodzaj metalu szlachetnego. Cechę probierczą dodatkową łącznie z cechą podstawową stosuje się do uzupełniającego oznaczenia wyrobów z metali szlachetnych, gdy:

 • wyrób składa się z kilku połączonych ze sobą części z tego samego metalu szlachetnego – obecność cechy dodatkowej informuje o tym, że wszystkie elementy wyrobu odpowiadają umieszczonej próbie albo
 • w skład wyrobu wchodzą części wykonane z innych metali szlachetnych niż część zasadnicza wyrobu.

Cechę probierczą pomocniczą stosuje się do potwierdzenia ważności krajowych cech probierczych umieszczonych zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie, gdy wyroby oznaczano. Cecha pomocnicza umieszczana jest na wyrobie obok cechy podstawowej albo cechy dodatkowej.

Sprawdź poszczególne cechy probiercze

Hasła powiązane: