Szukaj haseł:

Podatek franczyzowy – to podatek za „przywilej” prowadzenia działalności gospodarczej w danym państwie. Funkcjonuje na gruncie prawa amerykańskiego, w większości

To zużycie fizyczne (przez eksploatację) i ekonomiczne (przez postęp techniczny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość wyrażona

Ewidencja środków trwałych - dokonuje się w niej zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia

Ewidencja wyposażenia - przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję

Back to top