Szukaj haseł:

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażeniaprzedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej składniki majątku, które nie są środkami trwałymi, powinni założyć i prowadzić ewidencję wyposażenia. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jak i ryczałtowców. Nie muszą jej prowadzić jedynie opłacający kartę podatkową. Obejmuje ona rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z ustawą o podatku od dochodów, do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1 500 złotych. Ewidencja powinna posiadać co najmniej:

  • numer pozycji, pod którym wpisano w KPiR koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • jego cenę zakupu lub koszt wytworzenia,
  • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży) i jej przyczynę,
  • datę nabycia,
  • numer kolejny wpisu,
  • nazwę wyposażenia,
  • numer faktury (dokumentu sprzedaży)

Wartość początkową wyposażenia ustala się w następujący sposób: w trakcie zakupu w drodze kupna jest to cena zakupu, w czasie utworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia itd. Jednak podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego stracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej lub zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, robią wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.

Orzeczenia

  • II FSK 623/13 – Wyrok NSA
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top