Bankowość telefoniczna jest usługą, dzięki której klient otrzymuje indywidualny login i hasło, pozwalające na telefoniczny dostęp do produktów bankowych oraz

Bankowość internetowa – system dedykowany klientom banków umożliwiający im pełny dostęp do konta i innych produktów bankowych za pośrednictwem systemu