Bankowość telefoniczna

Bankowość telefoniczna

Bankowość telefoniczna jest usługą, dzięki której klient otrzymuje indywidualny login i hasło, pozwalające na telefoniczny dostęp do produktów bankowych oraz składania różnego rodzaju dyspozycji związanych z tymi produktami. Decydując się na użycie telefonu klient ma możliwość wyboru spośród dwóch rozwiązań:

  • automatycznego serwisu (usługa IVR – Interactive Voice Respond),
  • połączenia z teleopreatorem.

Na infolinii banku po zalogowaniu do usługi bankowości telefonicznej, klient może uzyskać szczegółowe informacje o swoich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach oszczędnościowych, kartach płatniczych, lokatach, kredytach gotówkowych, a także kredytach hipotecznych.

Ponadto w większości banków istnieje możliwość wykonania następujących operacji:

  • przelewy między własnymi rachunkami wewnątrz banku,
  • uzyskanie informacji o saldzie rachunku i historii wykonywanych zleceń,
  • płatności wcześniej zdefiniowanych rachunków,
  • obsługa karty kredytowej,
  • przelewy na wcześniej zdefiniowane rachunki,
  • założenie lokaty.

Orzeczenia i komentarze

  • II SAB/Bd 23/15 – wyrok WSA Bydgoszcz z dnia 15-04-2015
  • I ACa 1656/11 – wyrok SA Gdańsk z dnia 21-03-2012

Potrzebujesz pomocy dotyczącej bankowości telefonicznej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl