Szukaj haseł:

Standby Letter of Credit (w skrócie SLOC lub SBLC) – to tzw. akredytywa gwarancyjna, zabezpieczająca. Stanowi formę zabezpieczenia wykonania umowy, kontraktu. Jej mocą bank zlecającego

Raty annuitetowe - inaczej zwane są ratami równymi, bo gwarantują zaciągającemu zobowiązanie finansowe, że od początku do końca trwania zobowiązania, jego spłata następować będzie w

Bankowa stopa referencyjna – to regulator ilości pieniądza na rynku, stosowany przez bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, wpływając na wysokość stóp procentowych na

Spłata kredytu a zwolnienie zabezpieczeń - jak trafnie wskazywał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 26 lutego 2006 r. (I ACa 4/04),

Back to top