Półprodukty i produkty w toku - ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia produkcja w toku, posługując się pojęciami produkty w