Szukaj haseł:

to przywóz towarów i usług z zewnątrz, z zagranicy, celem wprowadzenia ich na rynek wewnętrzny. Zgodnie z definicją zawartą w

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących

Back to top