Szukaj haseł:

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz.

 to procedura regulująca sytuacje, w których pobór podatku akcyzowego od wyrobów, które podlegają akcyzie, zostaje czasowo zawieszony. Została uregulowana w Rozdziale I Działu III

to przywóz towarów i usług z zewnątrz, z zagranicy, celem wprowadzenia ich na rynek wewnętrzny. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz.

Back to top