Dokument wywozu to dokument uprawniający do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT w procedurze wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, eksporcie tzw. bezpośrednim i pośrednim na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego. Takie działania