Kontrola celna

Kontrola celna

Kontrola celna oznacza wykonywanie specjalnych czynności przez organy celne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych i innych przepisów dotyczących wwozu, wywozu, tranzytu, przewozu i końcowego wykorzystania towarów w obrocie pomiędzy obszarem celnym Wspólnoty a państwami trzecimi oraz obecności towarów nieposiadających statusu wspólnotowego. Takie działania mogą obejmować weryfikację towarów, sprawdzanie danych na zgłoszeniu oraz istnienia i autentyczności dokumentów elektronicznych lub sporządzonych w formie pisemnej, kontrolę księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrolę środków transportu, kontrolę bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby oraz prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności. Podstawą prawną do przeprowadzania czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz konstytuującą obowiązki kontrolowanych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2009.168.1323).

Orzeczenia

II SA/Ol 1253/14 – Wyrok WSA w Olsztynie, II SA/Ol 447/15 – Wyrok WSA w Olsztynie

Potrzebujesz pomocy dotyczącej kontroli celnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl