Szukaj haseł:

to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXVII, Dziale II, w art. 821 – 828, na mocy

Nawiązka należy do katalogu środków karnych o charakterze mieszanym, łącząc w sobie zarówno elementy penalne (represję), jak i cywilistyczne (kompensację).

Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub

Back to top