Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia

Cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W obrocie funkcjonuje jako zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej, w praktyce zazwyczaj na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszkań i domów.

Cesja najczęściej ma postać adnotacji na polisie ubezpieczeniowej, rzadziej załącznika do umowy ubezpieczenia. Aby ustanowić cesję praw z umowy ubezpieczenia ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia o tym ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Podmiot, na który dokonywana jest cesja, staje się dysponentem praw do przedmiotu cesji.

Orzeczenia i komentarze

  • IV CSK 71/05 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 15-02-2006
  • IV CNP 103/10 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 08-07-2011

Potrzebujesz pomocy dotyczącej cesji ubezpieczenia?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl