Szukaj haseł:

Związanie ofertą to stan prawny po złożeniu oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w którym to od decyzji oblata (adresata

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie

Oferta – w rozumieniu Kodeksu cywilnego ofertę stanowi takie oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez podmiot je składający (oferenta) potencjalnemu

Back to top