Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W przedmiotowym trybie udzielenia zamówienia wykonawcy nie otrzymują zapewnienia, że uda im się złożyć ofertę. Zamawiający zaprasza do składania ofert tylko takich wykonawców, którzy według niego dają rękojmię wykonania zamówienia. Niezbędne jest zatem złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału jeżeli zażądał ich zamawiający.

Dla właściwego zdefiniowania pojęcia przetargu ograniczonego niezbędne jest wykazanie różnić w stosunku do podstawowego trybu udzielania zamówień publicznych, a więc przetargiem nieograniczonym. Główna różnica polega na tym, że w przetargu ograniczonym ograniczana jest liczba potencjalnych wykonawców z uwagi na specjalistyczny charakter zamówienia, proces produkcji wyrobu lub wykonywanej usługi. W przetargu ograniczonym dostrzegalne są dwa główne etapy. W pierwszym ustalani są wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu. W drugi zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonawców zakwalifikowanych w pierwszym etapie.

Podstawa prawna

Orzeczenia i komentarze

  • Babiarz Stefan, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, 2013.
  • Norek Emil A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III, 2009.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej przetargu ograniczonego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl