Szukaj haseł:

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje

Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, nazywana jest również zasadą sporności i jest jedną z najważniejszych zasad procesu cywilnego, nierozerwalnie związaną

Postępowanie cywilne – to postępowanie, którego przedmiotem są sprawy objęte regulacjami kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz

Doręczenie jest czynnością prawną polegająca na przekazaniu pisma do adresata. W postępowaniu cywilnym jest uregulowane w art. 131 – 147

Back to top