Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w

Przyjęcie lub odrzucenie spadku - oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza, albo odrzucenie spadku może być złożone

Postępowanie nakazowe - sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,

Postępowanie pojednawcze - sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd

 Kliknij tutaj, aby pobrać formularze pism w postępowaniu uproszczonymPostępowanie uproszczone - przepisy, które stosuje się w sprawach należących do właściwości

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje postępowań sądowych: cywilne i karne. Postępowanie cywilne obejmuje tzw. sprawy cywilne, czyli sprawy ze stosunków z

Współuczestnictwo materialne charakteryzuje się istnieniem jednego przedmiotu sporu dla współuczestników, np.: zobowiązanie solidarne, współwłasność; alternatywnie – zachodzi w sytuacji, gdy