Szukaj haseł:

to zawierające powództwo pismo procesowe rozpoczynające proces cywilny. Instytucja pozwu została uregulowana w Rozdziale 2 Dziale II Tytułu VI Księgi

to przerwa w rozpoczętym procesie cywilnym, spowodowana okolicznościami, które nie pozwalają na rozstrzygnięcie sprawy. Po ich ustaniu postępowanie cywilne może

to terminy, które obowiązują uczestników tego postępowania przy dokonywaniu czynności dopuszczonych jego przepisami. Regulacje dotyczące tych terminów zostały zawarte w

 to określona w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

Back to top