Szukaj haseł:

to przywóz towarów i usług z zewnątrz, z zagranicy, celem wprowadzenia ich na rynek wewnętrzny. Zgodnie z definicją zawartą w

to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.

to czynność wymagana od przedsiębiorców, której dokonać muszą przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub pierwszej czynności

to wywóz towarów i usług poza granice terytorium kraju, z którego pochodzą, w którym zostały wytworzone. Z racji członkowstwa Polski

Back to top