Szukaj haseł:

Postępowanie karne wykonawcze przed sądem – w postępowaniu tym sąd orzeka jednoosobowo na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz

 to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) - jest sądem pierwszej instancji w sądownictwie administracyjnym. Kompetencje i zasady postępowania przed WSA uregulowane są

Back to top