Szukaj haseł:

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) - jest sądem pierwszej instancji w sądownictwie administracyjnym. Kompetencje i zasady postępowania przed WSA uregulowane są

Termin zawity (termin prekluzyjny) - instytucja ta nie została całościowo unormowana. Przepisy szczególne o charakterze bezwzględnie obowiązującym, znajdujące się w

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli przepisy danej ustawy nie przewidują wydania wyroku, wydaje się orzeczenie sądowe w formie postanowienia. Sąd wydaje

Back to top