Szukaj haseł:

 to uregulowana w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296,

Referendarz sądowy - to urząd funkcjonujący w sądach powszechnych i administracyjnych. W zakresie powierzonych, wskazanych w ustawach czynności, referendarz posiada kompetencje

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) - jest sądem pierwszej instancji w sądownictwie administracyjnym. Kompetencje i zasady postępowania przed WSA uregulowane są

Termin zawity (termin prekluzyjny) - instytucja ta nie została całościowo unormowana. Przepisy szczególne o charakterze bezwzględnie obowiązującym, znajdujące się w

Back to top