Szukaj haseł:

Zlecenie – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXI, w art. 734 – 751, na mocy której jedna ze stron

Umowa o roboty budowlane - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVI, w art. 647 – 658, na mocy której

Umowa o dzieło – to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XV, w art. 627 – 646, na mocy której jedna

Umowa komisu - to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XXIV, w art. 765 – 773, na mocy której jedna ze stron,

Back to top