Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, w skrócie EZIG, to instytucja powołana na mocy przepisów prawa UE, a dokładnie na podstawie rozporządzenia