Szukaj haseł:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek:

Organy spółki – to wewnętrzne, wyodrębnione do określonych celów jednostki organizacyjne spółek. Do organów spółki należą, zgodnie z Kodeksem spółek

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, uregulowany w ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. (Dz.U. 1996 nr

Sprawy gospodarcze – definicję legalną tego pojęcia zawiera Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw

Back to top