Szukaj haseł:

Sprawy gospodarcze – definicję legalną tego pojęcia zawiera Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw

Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału – podwyższenie kapitału zakładowego spółki to sposób na zwiększenie, uzupełnienie posiadanych przez spółkę środków finansowych. Poprzez

Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw oraz ponosi nieograniczoną i

Przekształcenie spółki lub przedsiębiorcy – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka

Back to top