Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, w skrócie EZIG, to instytucja powołana na mocy przepisów prawa UE, a dokładnie na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 (Dziennik Urzędowy EWG L199 z dnia 25 lipca 1985), a także na podstawie krajowych przepisów prawnych dotyczących regulacji EZIG.

EZIG funkcjonują w większości krajów europejskich na równi ze spółkami komandytowymi. Co do zasady, muszą się składać z co najmniej dwóch członków z dwóch różnych krajów europejskich. Członkowie EZIG są prawnie niezależni, jednocześnie przepisy nie zabraniają, by właściciele byli identyczni. W związku z tym, spółki zależne mogą ustanowić między sobą EZIG spółki dominującej.

Ponadto, członkowie EZIG nie muszą być jednorodni – EZIG mogą założyć w dowolnej konfiguracji freelancerzy i osoby pracujące na własny rachunek, bez ograniczeń dla zawodów, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także stowarzyszenia i instytucje publiczne. EZIG nie podlega opodatkowaniu. Zysk netto EZIG jest przedmiotem opodatkowania na poziomie członków, których dochód netto jest rozproszony na równi lub stosownie do ich udziału.

Orzeczenia i komentarze

  • I FSK 211/14 – wyrok NSA (N) z dnia 25-03-2015
  • C-305/08 – wyrok TS z dnia 23-12-2009

Potrzebujesz pomocy dotyczącej europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl