Szukaj haseł:

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi Trzeciej, w art. 860

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 000

To jedna z form zmian w umowie spółki, której celem jest podział spółki kapitałowej na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Możliwość podziału obejmuje jedynie

To proces zakończenia działalności spółki, uregulowany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037,

Back to top