Szukaj haseł:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z

Spółka to forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej. Definicję spółki i dotyczące jej regulacje zawiera Kodeks cywilny w Tytule XXXI Księgi Trzeciej, w art. 860

To forma prowadzenia przedsiębiorstwa za pośrednictwem posiadającej osobowość prawną spółki kapitałowej prawa handlowego, utworzonej przez co najmniej jednego wspólnika, minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 000

To jedna z form zmian w umowie spółki, której celem jest podział spółki kapitałowej na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Możliwość podziału obejmuje jedynie

Back to top