Szukaj haseł:

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych,

To instytucja Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, powołana do życia w 1952 roku na mocy Traktatu Paryskiego z 1951

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, w skrócie EZIG, to instytucja powołana na mocy przepisów prawa UE, a dokładnie na podstawie rozporządzenia

Back to top