Szukaj haseł:

Postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane jest w ustawie Prawo restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 978, ze zm.). Procedurę

Plan podziału na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz.

Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003

Syndyk, zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w stopniu jak najwyższym, a jeśli racjonalne

Back to top