Szukaj haseł:

Plan podziału na mocy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz.

Układ w upadłości – zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003

Syndyk, zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzycieli w stopniu jak najwyższym, a jeśli racjonalne

Tymczasowy nadzorca sądowy – instytucja uregulowana jest w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Jest on ustanawiany sądownie, ale jedynie w sytuacji,

Back to top