Szukaj haseł:

Forfaiting jest systemem refinansowania kredytów eksportowych. Umowa forfaitingu polega ona na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji transakcji eksportowych

Weksle – nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki

Euroczek (ang. eurocheque) to pojęcie ekonomiczne, które oznacza wielodewizowy dokument rozliczeniowy w formie czeku, o wysokim stopniu bezpieczeństwa i wysokiej

Dyskonto weksli to zakup przez bank weksla przed terminem jego płatności po cenie pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych (potocznie określanych

Back to top