Szukaj haseł:

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej. Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i

To organ administracji rządowej, powołany do życia 1 marca 2017 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

1 marca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019

Back to top