Szukaj haseł:

 to ogół przepisów regulujących stosunki między podmiotami świadczącymi usługi medyczne, reprezentujących je pracowników służby zdrowia, a podmiotami korzystającymi z tych usług, zwanymi pacjentami. Dziedzinę

najwyższa kara wymierzana w Polsce od początków jej istnienia, z przerwami do 21 kwietnia 1988 roku, czyli do wykonania w Krakowie wyroku na Andrzeju

To odpowiedzialność karnoprawna za działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Odpowiedzialność ta została uregulowana w

To środki przyznane, określonym w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariuszom i pracownikom, których zastosowanie,

Back to top