Szukaj haseł:

Wykonywanie kar wobec żołnierzy – reguły i tryb wykonywania tych kar zostały określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Wykonanie tymczasowego aresztowania – to instytucja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze

Obowiązki tymczasowo aresztowanego – to obowiązki jakie ciążą na osadzonym w areszcie śledczym, określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Uprawnienia tymczasowo aresztowanego - przyjmując tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz

Back to top