Szukaj haseł:

Przestępstwo udaremnienia przetargu publicznego - to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, spenalizowany w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym - to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, karalna niegospodarność, spenalizowana w art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca

Przestępstwa na szkodę wierzycieli – to czyny zabronione spenalizowane w art. 300 – 303 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Oszustwo kredytowe – to czyn zabroniony, rodzaj oszustwa gospodarczego, spenalizowany w art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Zgodnie

Back to top