Szukaj haseł:

Wykroczenie – to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych

Organy postępowania wykonawczego – to organy, do kompetencji których należy wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i

Zasady procesowe w sprawach o wykroczenia – to obowiązujące w procesie w sprawach o wykroczenia reguły postępowania, których adresatem są uczestnicy tego procesu. Zasady

Wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenia – rozpoczyna się złożeniem wniosku o ukaranie obwinionego. Aby postępowanie mogło być wszczęte, musi być wniesiona skarga uprawnionego

Back to top