Posiadacz pozwolenia - w obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie precyzował definicji legalnej pojęcia posiadacza pozwolenia. Można jednak założyć, że posiadacz