Posiadacz pozwolenia

Posiadacz pozwolenia

Posiadacz pozwolenia – w obowiązujących aktach prawnych ustawodawca nie precyzował definicji legalnej pojęcia posiadacza pozwolenia. Można jednak założyć, że posiadacz pozwolenia jest dysponentem zezwolenia na wykonywanie pewnej działalności regulowanej prawem. Pojęcie to może być utożsamiane z uzyskaniem indywidualnego zezwolenia, które uchyla zakaz podejmowania danej działalności. Jednym z powszechniejszych pozwoleń występujących w obrocie jest pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 3 ust. 12 ustawy Prawo budowlane poprzez pozwolenie na budowę należy  rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Tym samym posiadacz pozwolenia będzie mógł legalnie rozpocząć roboty budowlane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna

  • art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

Potrzebujesz pomocy dotyczącej zezwoleń?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl