Szukaj haseł:

Remont budowlany - jego definicja została unormowana na gruncie ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 ust. 8 przedmiotowej ustawy poprzez remont budowlany należy

Przebudowa zaliczana jest do jednej z pięciu kategorii robót budowlanych i czynności dotyczących obiektu budowlanego obok budowy, montażu, remontu i rozbiórki. Podobnie jak kategorie

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych rozbiórka, podobnie jak przebudowa, montaż i remont, stanowi rodzaj robót budowlanych. Na gruncie wskazanej ustawy

Umowa timesharingu – jej istotą jest możliwość korzystania z nieruchomości. Time oznacza czas, a sharing – dzielenie się czymś z kimś. Timesharing przede wszystkim

Back to top