Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - zobowiązanie jest istniejącym, wynikającym ze zdarzeń przeszłych obowiązkiem jednostki gospodarczej, którego wypełnienie - jak