Szukaj haseł:

Klauzula rebus sic stantibus (łac. „ponieważ sprawy przybrały taki obrót”) to instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 3571 k.c. Nie oznacza

Zachowek – instytucja ta została szczegółowo uregulowana w art. 991 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem jest to roszczenie o zapłatę

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - zobowiązanie jest istniejącym, wynikającym ze zdarzeń przeszłych obowiązkiem jednostki gospodarczej, którego wypełnienie - jak

Back to top