Szukaj haseł:

Osobowość prawna

Osobowość prawna – cecha podmiotu, nadawana przez Kodeks cywilny i inne ustawy, pozwalająca przyjąć swego rodzaju fikcję prawną, nakazująca uznać daną jednostkę za odrębną osobę (osobę prawną) – podmiot praw i obowiązków, który posiada zdolność prawną i podmiotowość prawną.

Osobowość prawną, zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego posiada Skarb Państwa oraz inne jednostki organizacyjne, którym zdolność prawną przyznają przepisy szczególne. Osobowość prawną jednostka organizacyjna uzyskuje z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Raz uzyskana osobowość prawna stanowi o istnieniu danej osoby prawnej. Jej utrata następuje z chwilą wykreślenia osoby prawnej z odpowiedniego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Utrata osobowości prawnej jest jednoznaczna z zakończeniem istnienia osoby prawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top