Szukaj haseł:

Lokaty negocjowane

Lokaty negocjowane

Lokaty negocjowane to rodzaj produktu bankowego z którego chętnie korzystają instytucje posiadające znaczne nadwyżki finansowe – takie jak jednostki budżetowe, samorządy lokalne albo przedsiębiorcy.

Jeśli instytucje takie nie decydują się na bardziej ryzykowne inwestycje – np. na giełdzie papierów wartościowych albo w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – to idealnym dla nich rozwiązaniem są lokaty bankowe, których parametry są indywidualnie negocjowane. Dzięki temu uzyskuje się połączanie bezpieczeństwa środków powierzonych bankowi z parametrami inwestycji, które uwzględniają znaczną wysokość lokowanej kwoty.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top