Szukaj haseł:

Sąd rejestrowy

Sąd rejestrowy – w sprawach rejestrowych wyłącznie właściwym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy). Miejsce zamieszkania musi być określone na podstawie art. 25 kodeksu cywilnego, względnie będzie to siedziba podmiotu określona na podstawie art. 41 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top