Szukaj haseł:

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa, w odróżnieniu od spółek osobowych, posiada pełną osobowość prawną. Przed wpisem do rejestru przedsiębiorców, z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji, zaś z chwilą zawiązania spółki akcyjnej (objęcia wszystkich akcji) powstaje spółka akcyjna w organizacji.

Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Umowa spółki kapitałowej wymaga formy aktu notarialnego.

Spółka kapitałowa może posiadać tylko jednego wspólnika/akcjonariusza. Zasadniczo spółka kapitałowa jest odrębnym bytem prawnym od osób wspólników/akcjonariuszy, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych obligatoryjnie występują organy – w spółce z o.o., co do zasady, zgromadzanie wspólników oraz zarząd, w spółce akcyjnej zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd oraz rada nadzorcza. Prawa udziałowe w spółce z o.o. mają postać niematerialnych udziałów nie będących papierami wartościowymi, natomiast w spółce akcyjnej implementowane są w akcjach stanowiących papiery wartościowe na okaziciela lub imienne.

W spółkach kapitałowych pojawia się kapitał zakładowy: w ramach spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł, z kolei w spółce akcyjnej 100 000 zł, zaś minimalna wartość nominalna udziałów spółce z o.o, wynosi 50 zł, natomiast minimalna wartość nominalna akcji wynosi 1 grosz.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top