Anatocyzm

Zgodnie z art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek można żądać dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Warto podkreślić, że pojęcie „zaległe odsetki”, w rozumieniu art. 482 § 1 k.c., obejmuje zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie.

Powyższa reguła nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Nawet jednak w tym ostatnim wypadku nie może to być działanie automatyczne, albowiem w tej materii niezbędne byłyby dalsze jeszcze ustalenia świadczące o takiej właśnie intencji obu stron umowy kredytowej, a zwłaszcza kredytobiorcy.

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

 Potrzebujesz porady prawnej odnośnie anatocyzmu ?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz