Szukaj haseł:

Cienka kapitalizacja

Cienka kapitalizacja a klauzula o niedyskryminacji, [w:] KPMG Forum – lipiec 2005

Maciej Pniewski: Cienka kapitalizacja

„Z dniem 1 stycznia 2005 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące tzw. „cienkiej kapitalizacji”. Zgodnie z tymi przepisami, w dużym uproszczeniu – odsetki od pożyczek i kredytów (a także depozytów nieprawidłowych, lokat i innych równoważnych form kredytowania) udzielanych spółkom przez udziałowca (akcjonariusza) lub udziałowców (akcjonariuszy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w zakresie, w jakim wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców i podmiotów będących wspólnikami tych udziałowców przekracza trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki będącej pożyczkobiorcą.”

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top