Czeki podróżnicze / Czeki w obrocie zagranicznym

Linki zewnętrzne

Sprzedaż czeków podróżniczych w PKO Banku Polskim

„Czeki podróżnicze są to dokumenty płatnicze emitowane przez banki zagraniczne lub licencjonowane instytucje, na okrągłe kwoty o różnych nominałach. Czeki podróżnicze wymieniane są na gotówkę w bankach i kantorach lub przyjmowane jako środek zapłaty w punktach handlowych i usługowych, stosowane są w zastępstwie gotówki w czasie podróży zagranicznych.”

Czeki w obrocie zagranicznym w Getin Banku

„Nasz bank realizuje czeki zagraniczne. Przyjmujemy czeki wystawione w walutach obcych wyłącznie do inkasa. Do tej formy rozliczania przyjmowane są czeki bankierskie, czeki z wystawienia niebankowego, czeki podróżnicze oraz inne dokumenty płatnicze – np. Money Order, Global Money Order, World Money Order.”

Czeki w obrocie zagranicznym w BGŻ

„BGŻ S.A. prowadzi pełną obsługę operacji czekowych: Sprzedaje czeki bankierski, czeki podróżnicze, prowadzi skup czeków oraz inkaso czeków. „

Czeki w obrocie zagranicznym w BISE

„Placówki BISE SA zapewniają kompleksową obsługę w zakresie obrotu czekowego z zagranicą. Bank prowadzi skup czeków zagranicznych i inkaso czeków zagranicznych, a także sprzedaje czeki bankierskie i czeki podróżnicze.”