Dobre praktyki (best practices)

Użyteczne linki

Giełda Papierów Wartościowych: Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005

„Postępowanie przyzwoite, uwzględniające w odpowiednim stopniu różne interesy, służy wszystkim podmiotom zaangażowanym w spółce. Wiąże się to z postulatami kompromisu i umiaru, które są niezbędne, skoro spółka akcyjna ze swej natury jest polem gry różnych interesów gospodarczych. Utrwalaniu dobrych obyczajów korporacyjnych służy tworzenie reguł postępowania, zwanych współcześnie „dobrymi praktykami” (best practices).”

Związek Banków Polskich: Zasady Dobrej Praktyki Bankowej

„Zasady Dobrej Praktyki Bankowej stanowią zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków i odnoszą się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe.”

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd: Dobre praktyki domów maklerskich

Z dniem 1 stycznia 2005 r. wszedł w życie Kodeks Dobrych Praktyk Domów Maklerskich.