Szukaj haseł:

Domniemanie prawne

Domniemanie prawne to instytucja polegająca na przyjęciu przez prawo pewnych założeń wstępnych w procesie wykładni prawa lub oceny stanu faktycznego. Istnieje w dwóch przypadkach – domniemania materialnego i formalnego.

Domniemanie materialne oznacza sytuację iż przyjmuje się, że jeśli zaszło zdarzenie X, to domniemywa się również że istnieje zdarzanie Y i jest ono udowodnione z mocy prawa. Domniemanie formalne oznacza że przy ocenie materiału procesowego od razu przyjmuje się pewne założenie. Na przykład dyrektywą prawa cywilnego jest zawsze zakładanie dobrej wiary podmiotów dokonujących czynności.

Domniemanie prawne jest wzruszalne. Podmiot dla którego zdarzenie Y jest niekorzystne może dowodowo obalić domniemanie prawne. W znaczeniu procesowym pojecie to oznacza odwrócenie ciężaru dowodu, jako że zdarzenie Y zostało przyjęte nie w drodze dowodu procesowego lecz z mocy domniemania prawnego. Niektóre domniemania prawne są trudne do obalenia dowodowo, lub wręcz niemożliwe, jak w przypadku ustalania ojcostwa. Domniemania prawne służą ekonomii procesowej i skróceniu gromadzenia materiału procesowego przez sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top