Dożywocie

Dożywocie to umowa, która polega na zobowiązaniu się właściciela nieruchomości do przeniesienia jej własności na nabywcę, w zamian za co nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie (art. 908 k.c.). Umowa o dożywocie ma charakter czynności prawnej zobowiązującej, odpłatnej i wzajemnej. Jest to jednocześnie umowa powodująca przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę. Jako taka wymaga dla swej ważności aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Treść uprawnień dożywotnika precyzuje sama umowa, w braku takich postanowień nabywca powinien przyjąć dożywotnika jako domownika, dostarczyć mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło, opał oraz wyprawić mu pogrzeb. Uprawnienia dożywotnika, wynikające z umowy dożywocia, mają charakter osobisty, a w konsekwencji są niezbywalne i niedziedziczne.