Szukaj haseł:

Egzekucja długów

Zgodnie z prawem polskim do przymusowej egzekucji świadczenia niezbędny jest tzw. tytuł wykonawczy, przy czym pojęcie „tytuł wykonawczy” oznacza tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności.

Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
3) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
4) ugoda przed mediatorem;
5) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
6) pewne rodzaje aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top