Szukaj haseł:

Fixing

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych („SPW”).

Organizatorem Fixingu SPW jest Narodowy Bank Polski, a Pełnomocnikiem – MTS-CeTO S.A. Organizator Fixingu SPW określa jego zasady w porozumieniu z Emitentem i Pełnomocnikiem oraz sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Fixingu SPW. Pełnomocnik zapewnia zgodne z Regulaminem Fixingu SPW funkcjonowanie systemu fixingowego oraz jego sprawność i bezpieczeństwo techniczne. Podział kompetencji między Organizatorem Fixingu SPW oraz Pełnomocnikiem określi umowa między nimi.

[źródło: Regulamin fixingu skarbowych papierów wartościowych]
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top