Forward (rodzaj instrumentu pochodnego)

Jest to umowa nakładająca na jedną stronę obowiązek dostarczenia, a na drugą – odbioru aktywów o określonej ilości, w określonym terminie w przyszłości i po określonej cenie, ustalonej w momencie zawierania kontraktu.

[oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009]

Poradniki o kontraktach futures i forward

Jacek Tomaszewski: Terminowe transakcje towarowe

„Bodaj najlepszym przykładem problemów związanych z kreowaniem rynku kontraktów terminowych jest światowy rynek zbożowy. Rynek, na którym przeszło 100 lat temu stworzono pierwsze nowoczesne kontrakty futures.”

Professional Risk Managers’ International Association: Instrumenty pochodne

„Instrumenty pochodne to inaczej instrumenty pozabilansowe, derywaty lub derywatywy, specyficzne instrumenty finansowe, których wartość (cena) jest pochodną wartości innych, rzeczywistych, bazowych w stosunku do nich, aktywów.”

Rafał Rudzki: Systemy transakcyjne na zagranicznym rynku terminowym

Narodowy Bank Polski: Rynek finansowy w Polsce

Serwis „Futures” na Onet.Pl

Artykuły na temat rynku futures, Analizy zamieszczane na łamach serwisu Onet.Pl.

Informacje o futures

Wiadomości redagowane przez Portal Inwestycji Alternatywnych

Potrzebujesz porady prawnej odnośnie kontraktów forward?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz