Groźba bezprawna

Groźba bezprawna to groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby jemu najbliższej, wzbudzająca uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, a także groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby jemu najbliższej. Nie stanowi groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Definicję groźby bezprawnej można skonstruować na podstawie art. 115 § 12 k.k. oraz art. 190. § 1 k.k.

Groźba bezprawna polega na zagrożeniu wolności człowieka od poczucia zagrożenia. Istotne jest (w odróżnieniu od groźby karalnej), że zagrożenie nie musi być związane z obawą popełnienia na pokrzywdzonym czynu przestępczego, wystarczające jest, że zachowanie sprawcy (tj. osoby grożącej) powoduje poważną i uzasadnioną obawę, strach.

Groźba bezprawna różni się od groźby karalnej, o której mowa w art. 190 § 1 k.k.; jest pojęciem o wiele szerszym.