Holding mieszany

Zgodnie z polskim prawem bankowym, holding mieszany stanowi grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ustawy o nadzorze uzupełniającym, nad instrumentami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa.

[oprac. Aneta Ignatiuk, 22.02.2009]

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie Holdingu mieszanego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz