Inflacja

Narodowy Bank Polski: Raport o inflacji

Zgodnie z wyjaśnieniami NBP, raport o inflacji jest dokumentem zawierającym:

1. aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,
2. opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
3. projekcję inflacyjną na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.