Jak wypełnić PIT

Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2007 r.
Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów.

w trakcie rokurozliczenie roczne
PIT-2PIT-4R
PIT-2APIT-8AR
PIT-2CPIT-8S
PIT-3PIT-11
PIT-4RPIT-12
PIT-6IFT-1/IFT-1R
PIT-8ARIFT-3/IFT-3R
PIT-11
PIT-23
PIT-R
IFT-1/IFT-1R
IFT-3/IFT-3R


Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2006
Formularze są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów.

W trakcie rokuRozliczenie roczne
PIT-4GPIT-8G
PIT-2PIT-11/8B
PIT-2APIT-8S
PIT-2CPIT-8C
PIT-3PIT-40A/11A
PIT-4PIT-28
PIT-5PIT-28A
PIT-5APIT-28B
PIT-5LPIT-36
PIT-5XPIT-36L
PIT-6PIT-37
PIT-8APIT-38
PIT-11/8BPIT-40
PIT-16PIT/O
PIT-23PIT/D
PIT-53PIT/ZG
PIT-RPIT/X
SSE/APIT/2K(1)
SSE-MPIT-12(2)
IFT_APIT-14
IFT-1/IFT-1RPIT-16A
IFT-3/IFT-3RPIT-19A
PIT-B
PIT-Z
PIT-M
IFT_A
IFT-1/IFT-1R
IFT-3/IFT-3R

Broszury informacyjne dotyczące wypełniania zeznań podatkowych
Bruszury są pobierane bezpośrednio z serwera Ministerstwa Finansów.

Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku
Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku
Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku
Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2006 roku
Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2006 rok
Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2006 rok