Korytarzowa opcja binarna (ang. corridor)

Arkadiusz Napiórkowski

Ustalenie w kontrakcie opcyjnym pasma wahań to także element konstrukcyjny korytarzowej opcji binarnej. Nabywcy instrumentu przysługuje wypłata zależna od tego, jak długo kurs kasowy utrzyma się w określonym „korytarzu”.

O tym, o ile codziennie będzie przyrastać wartość wypłaty, decyduje szerokość ustalonego pasma wahań. Jeśli cena instrumentu bazowego przez cały okres życia opcji pozostanie w określonym przedziale, nabywca otrzymuje maksymalną wypłatę będącą wielokrotnością zainwestowanej premii.

Jest to jedna z opcji egzotycznych, z rodziny opcji binarnych.

Fragment pracy Arkadiusza Napiórkowskiego „Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych” (Warszawa, 2001 r.). Praca ukazała się w ramach serii wydawniczej „Materiały i Studia” Narodowego Banku Polskiego, gdzie publikowane są opracowania, będące efektem badań pracowników Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych oraz autorów z innych departamentów Narodowego Banku Polskiego, jak również uczelni oraz instytucji finansowych. Dotyczą one ważnych, z punktu widzenia teorii i praktyki, problemów związanych z bankowością i polityką pieniężną. Czasopismo ukazuje się w języku polskim. Wybrane numery dostępne są również w języku angielskim. Rozprowadzane jest bezpłatnie.