Szukaj haseł:

Kredyt obrotowy

Jest to kredyt, który jest udzielany przez Bank na sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, np. na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego zaciągniętego przez klienta w innym Banku.

[oprac. Aneta Ignatiuk]
Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top