Kredyt w rachunku bieżącym

Jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach limitu przyznanego umową kredytu, aż do spłaty ustalonej w umowie. Daje on klientowi możliwość składania dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego na kwoty przekraczające wartość środków zgromadzonych na tym rachunku.

[oprac. Aneta Ignatiuk]
Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz